Khóa néo ép dây dẫn cáp trần dây nhôm AAC, AAAC, dây nhôm lõi thép AC,ACSR 185/24,29;240/30,32,39;300/39,48;330/30,43;
400/27,51;500/34,64,800,885,666,795,900,1272,1033MCM.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Top