Khóa néo bulong (bu lông) gồm khóa néo 2,3,4,5 hai ba bốn năm bulong, phù hợp với mọi cỡ dây nhôm lõi thép AC,ACSR,ACKP, dây nhôm AAC,AAAC 185/24,29;240/30,32,39;300/39,48;330/30,43;400/27,51;500/34,64,800,885,666,795,900,1272,1033MCM

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Top