Khánh đơn, khánh kép được sử dụng trong các chuỗi đỡ kép (khánh treo), chuỗii néo kép (khánh néo) đường dây 110kV, 220kV, 500kV.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Top