Kẹp cực sứ đứng đỡ dây ACSR, AAC, AAC. Kẹp cực đỡ một dây trên sứ đứng, đỡ hai dây song song trên sứ đứng.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Top