Tạ bù và Tạ chống rung là phụ kiện đường dây 110kV, 220kV, 500kV. Trong đó Tạ bù là các cặp đối trọng dùng để bù trừ khối lượng giúp đảm bảo tính cân bằng của cột. Tạ chống rung là phụ kiện không thể thiếu trên đường dây, giúp dây dẫn ổn định, hạn chế bị dao động trước ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên xung quang, đặc biệt là gió bão. Tạ chống rung dây dẫn AC, ACSR, AAC, AAAC, ACKP 185/24,29; 240/30,32; 300/39,300/48;400/51,64;797MCM,1215MCM;…, tạ chống rung dây chống sét TK-50, TK-70,.. tạ chống rung cáp quang chống sét OPGW, với các mã phổ biến như CR4-22, CR3-17, CR5-25, CR5-30, CRS2-9, CRS3-12, FG-50, FD-3,4,5, FR-2,3,4,…

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Top