Cách điện bao gồm cách điện thủy tinh, cách điện sứ gốm, cách điện polymer composite với các tải trọng phá hủy từ 70kN đến 550kN được dùng cho đường dây truyền tải hay trạm biến áp với các cấp điện áp 35kV, 110kV, 220kV, 500kV. Với mỗi loại cách điện đều có chiều dài ty cách điện phù hợp cũng như chiều dài toàn thân hợp lý như cách điện polymer composite.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Top