Phụ kiện cáp quang cho cáp quang ADSS và OPGW với đầy đủ chuỗi néo cáp quang ADSS OPGW , chuỗi đỡ cáp quang ADSS OPGW cho các khoảng vượt 100m, 150m, 200m, 300m, 400m,500m,700m…các khoảng vượt sông. Phù hợp cho mọi loại cáp quang 12 sợi, 24 sợi, 36 sợi,12SMF, 24SMF,36SMF, cáp quang OPGW 50/12,57/12,70/12,81, 90/24,..chuỗi néo cáp quang ADSS lực kéo đứt 50kN, chuỗi néo cáp quang OPGW lực kéo đứt (lực phá hủy) 70kN,120kN,…

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Top