kẹp dây đấu nối bản phẳng 4 lỗ

kẹp dây đấu nối bản phẳng 4 lỗ thuộc phụ kiện trạm biến áp 110kV,220kV,500kV

kẹp dây đấu nối bản phẳng 4 lỗ thuộc phụ kiện trạm biến áp 110kV,220kV,500kV

Top