Kẹp chữ T rẽ nhánh

Kẹp rẽ nhánh chữ T thuộc phụ kiện đấu nối rẽ nhánh trạm biến áp 110kV,220kV,500kV.

Kẹp chữ T rẽ nhánh thuộc phụ kiện đấu nối rẽ nhánh trạm biến áp 110kV,220kV,500kV.

Top