Kẹp cực rẽ hai nhánh

Kẹp cực rẽ nhánh, rẽ 2 (hai) nhánh, 3(ba) nhánh thuộc phụ kiện đấu nối dây với thiết bị, dây với ống nhôm thanh cái, ..trạm biếp áp 110kV, 220kV, 500kV

Kẹp cực rẽ nhánh, rẽ 2 (hai) nhánh, 3(ba) nhánh thuộc phụ kiện đấu nối trạm biếp áp 110kV, 220kV, 500kV

Top