kẹp cực sứ đỡ nhôm thanh cái

kẹp cực sứ đỡ nhôm thanh cái thuộc phụ kiện đấu nối trạm dùng đỡ ống nhôm thanh cái trong trạm biến áp 110kV,220kV,500kV.

kẹp cực sứ đỡ nhôm thanh cái thuộc phụ kiện đấu nối trạm dùng đỡ ống nhôm thanh cái trong trạm biến áp 110kV,220kV,500kV.

Top