kẹp cực vuông góc

kẹp cực vuông góc đấu nối dây với ống nhôm thanh cái thuộc phụ kiện đấu nối thiết bị trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

kẹp cực vuông góc đấu nối dây với ống nhôm thanh cái thuộc phụ kiện đấu nối thiết bị trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Top