kep-cuc-su-do-hai dây

Kẹp cực sứ đỡ 2 dây (hai dây) thuộc phụ kiện đấu nối trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Kẹp cực sứ đỡ 2 dây (hai dây) thuộc phụ kiện đấu nối trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Top