Bộ đỡ cáp quang ADSS, OPGW

Đỡ kép cáp quang ADSS, OPGW (Double Suspension String OPGW). Phụ kiện cáp quang.

Bộ đỡ, chuỗi đỡ kép cáp quang ADSS, OPGW (Double Suspension String OPGW). Phụ kiện cáp quang

Top