Chuỗi đỡ cáp quang

Đỡ đơn cáp quang OPGW, ADSS (Suspension String ADSS, OPGW)

Chuỗi đỡ cáp quang OPGW, ADSS (Suspension String ADSS, OPGW)

Top