Kẹp-cáp-quang ADSS, OPGW

Kẹp-cáp-quang (Downlead clamp), kẹp cáp trên cột thép, bê tông, OPGW ADSS, 50/12, 57/12, 70/12,..

Kẹp-cáp-quang (Downlead clamp) ADSS, OPGW

Top