Cáp quang chống sét

cáp-quang-OPGW hay còn gọi cáp quang chống sét vừa có tác dụng chống sét và vừa có tác dụng truyền dẫn thông tin liên lạc giữa các trạm điều khiển.

cáp-quang-OPGW hay còn gọi cáp quang chống sét vừa có tác dụng chống sét và vừa có tác dụng truyền dẫn thông tin liên lạc giữa các trạm điều khiển.

Top