Sừng Mỏ phóng điện

PHỤ KIỆN 220kV, 500kV.
Sừng mỏ phóng điện thuộc phụ kiện đường dây cao thế cấp điện áp 220kV cho đến 500kV giúp chống hiện tượng phóng điện đi qua cách điện gây phá hỏng cách điện.

Sừng mỏ phóng điện thuộc phụ kiện đường dây cao thế cấp điện áp 220kV cho đến 500kV giúp chống hiện tượng phóng điện đi qua cách điện gây phá hỏng cách điện.

Top