Tạ chống rung dây dẫn

PHỤ KIỆN 110kV, 220kV, 500kV.

Top