Tạ chống rung dây TK,Pastel,Phlox

Tạ chống rung dây chống sét, tạ chống rung dây TK, tạ chống rung dây ACSR

Tạ chống rung dây chống sét, TK,Pastel,Phlox.

Top