Cách điện sứ đứng

Cách điện sứ gốm, sứ đứng trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Cách điện sứ gốm, sứ đứng trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV.

Top