Nối chuyển hướng

Nối thẳng góc ZH-7, ZH-12, ZH-16 dùng chuyển hướng lắp ráp. Thuộc phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Nối chuyển hướng ZH-7, ZH-12, ZH-16 dùng chuyển hướng lắp ráp.Thuộc phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 500kV.

Top