Ống nối nhôm dây dẫn

Ống nối ép dây dẫn (JYD) ACSR, AAC, ACKP, AC, AS, dây nhôm lõi thép, cáp trần.

Ống nối nhôm dây dẫn (JYD) ACSR, AAC, ACKP, AC, AS, dây nhôm lõi thép, cáp trần.

Top