Gu dong treo chuoi

Gu dông treo chuỗi U-1680, U-2080

phụ kiện 35kV, phụ kiện 110kV, 220kV, 500kV.

Top