Khóa đỡ nhôm CGH

Khóa đỡ dây dẫn ACSR, AC, ACKP, AS, dây nhôm lõi thép, cáp trần. phụ kiện cao thế 110kv,220kv,500kv.

phụ kiện cao thế 110kv,220kv,500kv.

Top