Khoa do day dan AC, ACSR

Khóa đỡ dây dẫn (khóa đỡ nhôm) dùng cho dây dẫn ACSR, AC, AS, ACKP, dây nhôm lõi thép, cáp trần.

Khoa do nhom thuộc Phụ kiện cao thế 110kV, 220kV, 550kV.

Top